Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Български Русский English
 

Обръщение

Скъпи деца и ученици,  уважаеми родители,


Обръщам се към вас като директор на РУСКИЯ ЛИЦЕЙ – СОФИЯ и като родител на ученик в прогимназиален клас.


От личен опит зная, че правилният избор на детска градина и на училище е основна потребност не само на децата, учениците и техните родители, но и на цялото общество. Защото просперитетът на обществото е пряко свързан с качеството на образованието и възпитанието на бъдещите поколения.


Кои са основните потребности на децата и учениците и какви са очакванията на техните родители от учебното заведение – детска градина или училище?
І. Безспорна увереност на родителите, че в това училище ученикът ще придобие системно и трайно:

 • базисни знания, както и съответните сертификати за продължаване на образованието в следваща степен
 • индивидуални умения и ключови компетентности за индивидуална реализация и работа в екип, като много добрата компютърна грамотност и владеенето на два или три чужди езика са само част от тях
 • позитивна ценностна система – формиране не само на добри специалисти, но и на достойни, социално ангажирани граждани.


ІІ. Благоприятна физическа среда, която включва:

 • много добро местоположение на учебното заведение с възможност за бързи и лесни комуникации
 • съвременна материално-техническа учебна база с модерно обзаведени класни стаи, специализирани кабинети, спортни зали и площадки, библиотеки, столова, плувен басейн
 • проверена система за безопасност – охрана, пропускателен режим, правила на поведение, медицинско обслужване.


ІІІ. Доброжелателна психологическа среда:

 • качествен образователно-възпитателен процес с целодневна организация на учебните занятия и извънкласните занимания (творчество, спорт, отдих)
 • преподаване, ориентирано към личността, приложение на най-добрите педагогически политики и практики, съчетаване на класическите с иновативните форми на обучение
 • справедливо оценяване – все по широко използване на външното оценяване, като се акцентира върху напредъка на ученика по посока на неговото развитие, реализация и признание
 • хуманно отношение на основата на демократичност и прилагане на ученически форми на саморегулиране
 • изграждане на общност – с ясни правила, които се спазват от всички, със засилващо се участие на родители и партньори, с активен и конструктивен диалог между всички членове на общността.


Скъпи деца и ученици, уважаеми родители, за да отговорим на вашите потребности и очаквания  ние създадохме уникалния образователно културен комплекс  РУСКИ ЛИЦЕЙ – СОФИЯ, който включва:

 • Детска градина с прием на деца от около 3 години до постъпване в първи клас с ранно чуждоезиково обучение по руски и английски език
 • Езиково училище с разширено изучаване на руски и английски език от І-ви до VІІ-ми клас и профилирано обучение по тези два езика от VІІІ-ми до ХІІ-ти клас
 • Училище за танцово изкуство с обучение по специалност „Класически танц”, професия „балетист” от V-ти до ХІІ-ти клас и по специалност „Модерни танци”, професия „танцьор” от VІІІ-ми до ХІІ-ти клас
 • Балетна школа за непрофесионално обучение на желаещи от всички възрасти, с различни природни данни и танцова подготовка.


Мисията на РУСКИ ЛИЦЕЙ – СОФИЯ е: Създаване на устойчива и единна образователно-културна среда, обезпечаваща провеждането на качествен учебно-възпитателен процес, чиято основна цел е пълноценното развитие на потенциала на всяко дете, на всеки ученик.


В нашия Лицей се обучават деца на семейства от различни националности. Обединява ги нарастващия интерес към руския език и руското изкуство, към руската култура и изобщо към руската духовност.

Започна приемът в първи клас за новата учебна година. Но към Лицея се обръщат не само родителите на най-малките - непрекъснато се попълват и вече съществуващите класове. За родителите и учениците е привлекателно, че ранното и усилено изучаване на руски език се съчетава с програмата на българските общообразователни училища и с възможността за многостранно развитие на на децата чрез балет, танци, музика и сценично изкуство. Лицеят стана популярен сред семействата от бившия Съветски съюз, които пристигат в София на постоянно местожителство. Адаптацията към новата образователна система преминава много леко. Но това не е удивително, защото в Лицея се учат деца от осем националности - българи, руснаци, украинци, белоруси, казахи, сърби, американци, французи. Децата много лесно приемат в своя колектив представители на други националности. В Лицея цари атмосфера на двуезичие. Благодарение на помощта на съучениците и на целия педагогически колектив, новите възпитаници много бързо овладяват българския език, което им дава възможност при желание да се обучават във всяко учебно заведение в България. За популярността на Лицея допринася и фактът, че руски език, както и някои други учебни предмети, преподават учители, за които този е майчин.

При нас вие ще избегнете: негативните очаквания при постъпване в детска градина, лутането при постъпване в начално и основно училище, истерията с изпитите за гимназия след седми клас, съмненията относно подготовката на учениците за постъпване в желаното висше учебно заведение.


Нашите врати винаги са отворени за посещения. Ще видите учебната база, ще се запознаете с нашите възпитаници и с преподавателите ни, ще усетите приятелско отношение, ще почуствате ведрата и доброжелателна атмосфера.


Добре дошли в РУСКИ ЛИЦЕЙ – СОФИЯ!


Шара КАРСАКПАЕВА

Директор на РУСКИ ЛИЦЕЙ - СОФИЯ  

ЧДГ „Г.С.Уланова
гр.София, кв.Студентски град
Малинова долина 2Б

ЧСЕУ „Г.С.Уланова и Руска балетна школа
гр.София, кв.Студентски град
ул.”Проф. Иван Странски” №15

0888 721101
0876 775852 В. Стоева

Приемно време на директора
всеки ден от: 11.00 - 13.00ч.
(по предварително записване)

ballet
X

РУСКИЯТ ЛИЦЕЙ С НОВ АДРЕС


ЧДГ „Г.С.Уланова
гр.София, кв.Студентски град
Малинова долина 2Б

ЧСЕУ „Г.С.Уланова и Руска балетна школа
гр.София, кв.Студентски град
ул.”Проф. Иван Странски” №15