Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Български Русский English
 

Обучение

Съгласно нормативните разпоредби на българското законодателство в образованието, учебно-възпитателния процес изисква учебните планове и учебните програми да съответстват на изискванията за училище по танцово изкуство.


Танцовата подготовка се провежда по авторски програми по дванадесетте специални дисциплини: класически танци, характерни танци, дуетен танц, исторически танци, съвременни танцови техники, композиция и импровизация, теория и методика на специалността, музикален инструмент- пиано, история на танца, история на изкуството, актьорско майсторство, учебна и художествена практика.

 
 

 

Тези програми са разработени на основата на руската методика за танцово обучение, съответстват на програмите за обучение по специалност „Класически танци” в училищата по изкуствата и са утвърдени със Заповед № РД 09-767 от 04.06.2004 г. на Министъра на образованието и науката.


Дневната форма на обучение се провежда при целодневна организация на учебния процес.
Учениците изучават пълния обем на общообразователните учебните дисциплини и по този начин могат да получат не само професионална танцова подготовка, но и отлично средно общо образование.


Индивидуалната форма на обучение дава възможност на ученици от други училища (без да напускат своето училище) да получат и професионално образование ІІІ-та степен по специалностите „Класически танци” или „Модерни танци”.  


Разработват се програми за допълнителни, извънкласни и извънучебни занятия, свързани с: 

  • усъвършенстването на танцовата подготовка чрез разнообразяване на извънучебните  форми, методи и средства за обучение
  • повишаването на езиковата подготовка чрез допълнителни занимания по руски и английски език
  • развитието на широка обща култура и поведение на възпитания млад човек


Със съдействието на Правителството на Москва Кабинетът по информационни технологии  е оборудван със съвременна компютърна техника. Той е на разположение на учениците и за извънучебни занимания. 


С помощта на Фонд „Русский мир” е създаден Кабинет „Русский мир”, който разполага със съвременни методически и учебни материали за обучение по руски език, специализирани речници, класически и съвременни литературни, музикални, филмови и пр. произведения на руското и световно изкуство. Кабинетът разработва програми по история и изкуствознание.


Учениците имат възможност за допълнителни занимания по музика,  театрално, филмово и изобразително изкуство при висококвалифицирани специалисти и добра материална база.


Създават се програми за извънкласни и извънучилищни занимания и по екология, европеистика, социални комуникации и пр. 

 


гр. София 1164
кв. Лозенец
ул. Свети Наум № 36
(вход от ул.„Милин камък” срещу входа на Резиденция „Лозенец”)

02/ 865 81 01
0876 775852 В. Стоева
02/ 865 81 01

Приемно време на директора
всеки ден от: 11.00 - 13.00ч.
(по предварително записване)

ballet