Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Български Русский English
 

Организация на учебно-възпитателния процес

Приемат се деца от около тригодишна възраст до постъпването им в първи клас. Децата са обособени във възрастови групи при максимален брой от около 15 деца в група.


Прилага се целодневна организация на учебно-възпитателния процес от 08:00 ч. до 18:00 ч., с възможност и за полудневен режим от 08:00 ч. до 13:00 ч. или час, удобен за родителите. Осигурени са дежурства за приемане на децата от 07:30 ч. и предаването им до 18:30 ч.

Примерен дневен режим:

08.00 – 09.00 - Прием на децата
                         Закуска
09.00 - 10.00 - Преднамерени педагогически ситуации по ДОИ
10.00 - 10.45 - Руски език, музика, хореография
10.45 - 11.30 - Непреднамерени игрови ситуации
                         Игри и разходки на открито
11.30 – 12.30 - Подготовка за обяд, обяд
12.30 – 12.45 - Тоалет, подготовка за следобеден отдих
12.45 – 15.00 - Следобеден отдих
15.00 – 15.30 - Следобедна закуска
15.30 – 16.15 - Английски език
                         Преднамерени и непреднамерени педагогически ситуации по ДОИ
16.20 -18.00 – Игрови ситуации, дейност по избор на децата, игри на открито. Изпращане.

 Организацията на учебно-възпитателния процес е регламентирана с Правилник, който ежегодно се утвърждава от столичния Регионален инспекторат по образование. 


гр. София 1164
кв. Лозенец
ул. Свети Наум № 36
(вход от ул.„Милин камък” срещу входа на Резиденция „Лозенец”)

02/ 865 81 01
0876 775852 В. Стоева
02/ 865 81 01

Приемно време на директора
всеки ден от: 11.00 - 13.00ч.
(по предварително записване)

ballet