Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Български Русский English
 

Предимства на обучението

В Частна детска градина „Г. С. Уланова” се прилага програмна система „Аз съм в детската градина” и „Аз ще бъда ученик” за Подготвителна група на издателство „Изкуства”. Тя  дава голяма възможност за:

  • балансиран обхват на цялостния активно-творчески процес на развитие на детето – познавателно, социално, вербално, емоционално-волево, художествено-творческо и физическо развитие.
  • интелектуални и социални гаранции за равни шансове за всички деца.
  • взаимовръзка на образователното съдържание по всички образователни направления и личностно-социално развитие на детето.
  • прилагане на педагогическо взаимодействие съобразно развитието на всяко дете и запазване статута на играта като собствена детска дейност.

         Програмната система продължава традициите на демократичното ни образование. Тя е осъвременена от духа на технологичния процес на 21-ви век.

         Същевременно програмната система „Аз съм в детската градина” и „Аз ще бъда ученик” в значителна степен е съобразена с актуални международни и държавни документи: Конвенцията на ООН за правата на детето, Атинската декларация на европейските министри на образованието по въпросите на интеркултурното образование, Национална стратегия на детето 2008-2018 г.
гр. София 1164
кв. Лозенец
ул. Свети Наум № 36
(вход от ул.„Милин камък” срещу входа на Резиденция „Лозенец”)

02/ 865 81 01
0876 775852 В. Стоева
02/ 865 81 01

Приемно време на директора
всеки ден от: 11.00 - 13.00ч.
(по предварително записване)

ballet