Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Български Русский English
 

Чуждоезиково обучение

Предвидени са достатъчно часове за ранно чуждоезиково обучение по руски и английски език.
Освен класическите, използват се и интерактивни методи, съобразени с детската възраст.
Децата от предучилищните групи имат възможност за общуване с учениците от началните класове на Средното общообразователно училище, което допълнително допринася за тяхното по-бързо социализиране.

Въпросите, свързани с детското развитие и езичната среда, в която израства детето, са  едни от значимите съвременни въпроси.
Все повече се срещат смесените бракове, които предопределят израстването да протича в двуезична среда. Двуезичната среда включва използването на два или три езика.
Това е една от причините, което наложи ранното изучаване на руски и английски език като не родни езици още в детската градина на Руския Лицей.


Основна задача на изучаването на руски език при децата в детската градина е да се научат да разбират достъпна по съдържание реч и да се създадат у тях известни говорни навици.


При обучението по руски език ние се стремим да използваме следните форми на възрастовите особености на децата:

 • работа над произношението /практиката показва, че най-сполучлив е имитативният път за усвояване на произношението, т. е. чрез подражание/;
 • разучаване и декламация на стихове и песни, при което децата лесно запомнят римувания текст, изпълнен с нови думи и изречения;
 • подвижни, спокойни и тематични игри /игрите се провеждат с различна цел: при въвеждането и затвърдяването на лексически знания, формиране на умения и навици на устната реч и като форма за самостоятелно общуване на децата на руски език/;
 • съставяне на ситуативни диалози;
 • гледане на филми, съпроводени от разказ на преподавателя;
 • работа с децата по време на разходка.

Усвояването на руския език на децата от детската градина е продължителен процес, свързан с развитието на мисленето и речта. Той допринася за по-достъпно общуване на детето в двуезичната среда и за неговото пълноценно изграждане като дете, отговарящо на съвременното общество.

Обучението по английски език на децата от 3 до 6 годишна възраст е базирано на развитието на слухово-речевия апарат. Основните теми покриват думи и понятия от заобикалящата среда: запознаване, вещи, играчки, дрехи, празници, хигиена, любими животни.
Активирането на знанията се осъществява чрез възприемане и драматизация на забавни истории с любими герои. Имитацията, заучаването на песни и стихотворения, както и множеството игри спомагат за бързото и лесно заучаване на базисната лексика, основни модели изречения и комуникативни ситуации.


Какви са нашите цели при ранното чуждоезиково обучение в детската градина?

 • да изградим умения за разбиране и говорене – предлаганите дейности визират прости ситуации и устна продукция на реч.
 • да се благоприятства едно първо осъзнаване на функционирането на езика и представяне на нова езикова среда.
 •  да се отвори съзнанието на обучаването към реалностите на един чужд свят.
 • да се развият способностите за разбиране, особено в областта на устната реч – децата трябва да разграничават някои езикови елементи, позволяващи изграждане на смислово съобщение.
 •  да се подтикнат най-малките да слушат, разграничават, разпознават и възпроизвеждат звукове, ритми, съзвучия, интонационни схеми, свързани с произношението на чуждия език.
 • да се мотивират децата от детската градина да усвоят основни речови функции, представени в относително прости, разнообразни, мотивиращи комуникативни ситуации, които са белязани в културен план и имат някакъв смисъл за детето.
  

гр. София 1164
кв. Лозенец
ул. Свети Наум № 36
(вход от ул.„Милин камък” срещу входа на Резиденция „Лозенец”)

02/ 865 81 01
0876 775852 В. Стоева
02/ 865 81 01

Приемно време на директора
всеки ден от: 11.00 - 13.00ч.
(по предварително записване)

ballet