Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Български Русский English
 

Организация на учебно-възпитателния процес

Качественият учебно-възпитателен процес изисква:

  • Преподаване, ориентирано към личността
  • Приложение на най-добрите педагогически политики и практики чрез съчетаване на класическите с иновативни форми на обучение
  • Справедливо оценяване с  акцент върху напредъка на ученика по посока на неговото развитие, реализация и признание
  • Хуманно отношение на основата на демократичност и прилагане на ученически форми на саморегулиране
  • Психологическа подкрепа от педагозите, а при необходимост и от специалисти
Примерен дневен режим


За ученици от І-ви до ІV-ти клас


08:00 – 08:30 – прием на учениците, закуска


08:30 – 12:30 – учебни занятия


12:30 – 14:30 – обяд и обедна почивка


14:00 – 16:000 – самоподготовка и допълнителна езикова подготовка


16:00 – 18:00 – спорт и занятия по интереси
3а ученици от V-ти до VІІ-ми клас


07:45 – 13:00 – учебни занятия


13:00 – 14:00 – обяд и обедна почивка


14:00 – 16:00 – самоподготовка и допълнителна езикова подготовка


16:00 – 18:00 – спорт и занятия по интереси
За ученици от VІІІ-ми до ХІІ-ти клас07:45 – 13:30 – учебни занятия


По желание:


13:00 – 14:00 – обяд и обедна почивка


14:00 – 16:00 – консултации и допълнителна езикова подготовка


16:00 – 18:00 – спорт и занятия по интересиОрганизацията на учебно-възпитателния процес е регламентирана с Правилник, който ежегодно се утвърждава от Регионално управление на образованието - София-град.

гр. София 1164
кв. Лозенец
ул. Свети Наум № 36
(вход от ул.„Милин камък” срещу входа на Резиденция „Лозенец”)

02/ 865 81 01
0876 775852 В. Стоева
02/ 865 81 01

Приемно време на директора
всеки ден от: 11.00 - 13.00ч.
(по предварително записване)

ballet