Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Български Русский English
 

Чуждоезиково обучение

Учебните програми по руски и английски език са разработени в съответствие с държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чужди езици.
Тези програми са съгласувани с равнищата за владеене на руски и английски език, посочени в Общата европейска рамка по чужди езици на Съвета на Европа, и с изискванията за придобиване на различни международно признати сертификати.
Това дава възможност за приравняването на подготовката на учениците в училището към равнищата на езиковите дипломи, издавани от съответните компетентни институции в страните на изучаваните езици.

Разширено изучаване на руски и английски език от І-ви до VІІ-ми клас.
Целодневната организация на учебния процес позволява провеждане на обучението по специализирани програми в зависимост от чуждоезиковата подготовка на ученика.
Kaто трети чужд език се изучава китайски език и китайска култура.

Профилирано обучение по руски и английски език от VІІІ-ми до ХІІ-ти клас.
Организирано е в две паралелки: едната с първи руски и втори английски език, и другата с първи английски и втори руски език.
Профилиращите предмети за двата чужди езика са руски език, английски език , български език и литература и информационни технологии.

Международни сертификати за допълнителна езикова подготовка
Училището има договореност с Руския Културно-информационен център в София и с Института за руски език „А.С.Пушкин”  в Москва и с Кембридж юнивърсити за допълнително сертифициране на учениците и получаване на международно признати сертификати при успешно положени изпити за съответните степени на владеене на руски  и на английски език. 

гр. София 1164
кв. Лозенец
ул. Свети Наум № 36
(вход от ул.„Милин камък” срещу входа на Резиденция „Лозенец”)

02/ 865 81 01
0876 775852 В. Стоева
02/ 865 81 01

Приемно време на директора
всеки ден от: 11.00 - 13.00ч.
(по предварително записване)

ballet