Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Български Русский English
 

Преподаватели

Виолета Стоева

Виолета Стоева

заместник - директор

Образование и квалификация:

Висше: ВМЕИ – гр. Варна. Специалност: ТММОТ, магистърска степен - инженер.

Професионален опит:

Работила от 1983 г. до 1991 г. в сфера на научно–изследователската дейност на различни длъжности.

От 1991 г. до 1998 г. в сферата на леката промишленост и транспорта.

От 1998 г. до месец септември 2013 г. като помощник директор АСД в СОУ „Д-р П. Берон” – гр. Костинброд.

От месец септември 2013 г. – помощник директор в Руски Лицей - София.Регина Василевна Бабенко

Регина Василевна Бабенко

учител по математика в ЧСЕУ

Образование и квалификация:

Висше: Московски Държавен педагогически университет, физико-математически факултет, магистърска степен.

Специалност: „Учител по математика“ – 1989 г.

Следдипломни квалификации за последните 10 години:

Технически университет „Бауман“: „Информационни системи в образованието“ - 2008 г.;

Обучителни програми на РУО София-град и практики за учители по математика „Интерактивна класна стая“ - 2013 г. – 2016 г.;

„Стимулирование мотивации обучающихся к изучению русского языка“ - 2017 г.;

Обучителна програма на издателство „Просвета“, №17 „Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по математика“ от 2018 г..

Професионален опит:

1987 г. - 2010 г. – учител по математика в 5 – 11 клас в Средно общообразователно училище № 668 г. – гр. Москва, учител-методист, експерт;

През 2011 г. – преподавател по математика в учебен център „Аспекти“ -  гр. София за подготовка на седмокласници за национално външно оценяване;

От 2012 г. – учител по математика 5 – 12 кл. в ЧСЕУ „Галина Уланова” при Руски Лицей – София, главен учител.

Награди и отличия:

Заслужил учител на Русия; Отличник на народната просвета на РФ; ветеран на труда; победител в московски градски конкурс „Учител на 2006 година“; лауреат премия на кмета на гр.Москва в областта на науката и технологиите в сферата на образованието.Нина Нейкова

Нина Нейкова

учител по български език и литература

Образование и квалификация:

Висше: СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Българска филология”, втора специалност „История”.

Следдипломна квалификация: „Интеркултурно образование и използване на интерактивни методи в обучението”; „ Обучение за написване на различни видове есе”.

Професионален опит: Дългогодишен преподавател по български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап, опитен класен ръководител. От 2000 год. до 2004 год. е била директор на ОУ „Д. Димитри” –гр. Кюстендил. Подготвя ученици за участие в общински и областен кръг на олимпиада по български език и литература.

Награди и отличия: Медал „Св. св. Кирил и Методий” от МНО;

Учител на годината през 2010 година;

Международна награда за написване на литературно есе „Заедно в 21 век”; Награди от РКИЦ – София.

От 2011 година учител по БЕЛ в ЧСЕУ „Галина Уланова” при Руски Лицей – София.


Людмила Годицка

Людмила Годицка

учител по руски език

Образование и квалификация:

Висше: Запорожки национален университет, Украйна, филологически факултет, образователно-квалификационна степен – магистър («Руски език и литература»), професионална квалификация – преподавател по руски език и литература във висши училища.

Легализирана диплома от комисия при Министерството на образованието и науката на Р България.

Професионален опит:

Преподавател по руски език – Запорожки държавен медицински университет (Украйна), катедра по езикова подготовка;

учител по руски език – Софийска професионална гимназия по туризъм.

Следдипломна квалификация

  1. Сертификат за участие в Международен научно – методически семинар «Иновативни технологии в езикова подготовка за студенти», доклад «Слушане с ползуване на мултимедийни технологии в самостоятелна работа на студенти», Харков, Украйна – 2018 г.
  2. Сертификат за участие в обучение и проведен тест за «Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми», София – 2019 г.
  3. Сертификат за участие в научно – методически вебинар «“Укротяване” на сюжета. За присътствие на един шекспировски мотив в “Евгений Онегин” на Пушкин», - Москва – 2019г.От 2018 г. работи като учител по руски език в Руски Лицей – София.Вера Иванова Васева

Вера Иванова Васева

учител по информационни технологии

Образование и квалификация:

Висше: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, специалност „Физика”.

Следдипломни квалификации: Едногодишна специализация „Методика на физиката” в СУ „Климент Охридски” - 1982 год., с втори клас квалификация.

Придобита професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии” - Технически университет - София - 2001 год.

Участие в Course “Pedagogical use of Internet and multimedia tools”, University “La Sapienca”, Rome, Italy, 2008 г. по програма „Коменски”.

Участие в 20-дневен курс в Европейски център за ядрени изследванния (ЦЕРН), Женева, Швейцария, 2010 год.

Участие в учебна визита "Effective Use of ICT to Enhance Teaching and Learning in Primary Education", Великобритания, 2010 год.

Участие в курс по астрономия в университета „Пиер и Мария Кюри“, Париж, 2011 год. по програма „Коменски”.

Професионален опит: Работи като учител по Физика и астрономия и по Информационни технологии в Природоматематическа гимназия, гр. Кюстендил от 1978 до 2017 год.

Награди и отличия: Грамоти за класирани ученици на първи места (със златни, сребърни и бронзови медали и други награди) на национални кръгове на олимпиади по физика и астрономия и на национални състезания по физика и астрономия.Елена Попова

Елена Попова

учител по руски език в начален курс

Родена през 1964 г. в г. Бишкек

Образование и квалификация:

Висше: Коми ордена „Знак Почета” Държавен педагогически институт, по специалност „Педагогика и методика на начално обучение”, магистърска степен, 1989 г.

Дипломата е легализирана от комисия при Министерството на образованието и науката, с което е признато висше образование, магистърска степен.

Пета професионално–квалификационна степен, 2008 г.

Курс ”Базови и специфични компютърни умения”, 2007 г.

Грамота за педагогическо майсторство и активен принос в развитие на частно училищно образование, 2012 г.

Сертификат, издаден от Комитета по външни връзки на гр. Санкт-Петербург по програма на Правителство на гр. Санкт-Петербург за обучение в квалификационен курс на преподаватели по руски език, 2012 г.

Професионален опит:

Педагогически стаж започва в Русия през 1980 г.

От 1994 г. до 2009 г. работи в 133 СОУ „А. С. Пушкин”, г. София.

От 2009 г. - учител в начален курс на Руски Лицей – София.

Наталия Беломорска

Наталия Беломорска

Начален учител

Образование и квалификация:

ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност: „Руска филология“, 1985 г.;

СУ „Св. Климент Охридски“, специалност: „Начална училищна педагогика“, 1996 г.;

Чуждоезикова специализация по английски език ниво В1, НБУ, 2005 г.;

Бизнес-обучение по програмите на Джуниър Ачийвмънт - България, 2006 г.;

Обучение „Базови и специфични компютърни умения за учители“, Национален педагогически център, 2007 г.

Обучение „Гражданско образование за часа на класа“, Ротари клуб и издателство „Просвета“, 2011 г.;

Обучение „Работа с образователен софтуер Енвижън - един компютър с много мишки", Нимеро ООД, 2012 г.;

Четвърта професионално-квалификационна степен, 2007 г.

Съавтор на помагалото „Успешна подготовка за външно оценяване по човекът и обществото в 4 клас", изд. „Аз Буки - Просвета“, 2012 г.

Професионален опит:

1985 г - 1997 г. - учител по руски език в 44 СУ „Неофит Бозвели“, гр. София;

1997 г - 2016 г. - старши учител в начален етап обучение в 44 СУ „Неофит Бозвели“, гр. София;

2013 г. – 2015 г. - базов учител към СУ "Св. Климент Охридски" - катедра „Педагогика“.

От 2016 г. начален учител в Руски Лицей - СофияИрина Михайлова

Ирина Михайлова

начален учител

Образование и квалификация:

Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност „Педагогика“, профил „Педагогическо консултиране“, 2013 г.

Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР.

Професионален опит:

12 СОУ "Цар Иван Асен II", начален учител.

От 2016 г. начален учител в Руски Лицей – СофияЖулиен Абрашев

Жулиен Абрашев

учител по английски език

Образование и квалификация:

Висше: НБУ – София, Магистърски Факултет, специалност: „Учител по английски език“.

МА – София, Факултет ОП, специалност: „Превод на медицинска литература“ (англ. език).

„Тринити Колидж“, Лондон - PCELTS - YL, ESOL International. ( 6 -12 y.o)

Професионален опит:

Преподавател по английски език - Частна Християнска Академия – София.

Учител по английски език – частна езикова школа „Хармония“, НСОУ „София“.

НБУ – ментор – студенти 3-ти, 4-ти курс (практически английски).

Учител по английски език – 1 - 8 клас - Fatih College, Турция.

От 2015 година учител по английски език в ЧСЕУ „Галина Уланова” при Руски Лицей – София.


Ваня Максимова

Ваня Максимова

учител по география и икономика

Образование и квалификация:

Висше: СУ ”Климент Охридски”, специалност: „География” и „Ландшафтознание с опазване на околната среда“, магистърска степен. Старши учител, четвърта професионална квалификационна степен към ДИУУ на СУ ”Климент Охридски”. Участва в курсове, семинари и проекти за повишаване на квалификацията по различни национални и международни програми.

Професионален опит:

Дългогодишен учител в прогимназиален и гимназиален етап. Нейни ученици редовно са класирани на областен кръг в олимпиади по география и икономика.

Учител по география и икономика в 120 ОУ „Г. С .Раковски“.

От 2007 година работи като учител по география и икономика в 5-12 клас в Руски Лицей - София.Надежда Недялкова

Надежда Недялкова

учител по изобразително изкуство

Образование и квалификация:

Висше: Факултет по приложни изкуства на НХА - гр. София, специалност: „Силикатни форми” и „Педагогика на изобразителното изкуство”.

Професионален опит:

Старши учител. Дългогодишен стаж като учител по изобразително изкуство в начален и прогимназиален етап в 120 ОУ „Г.С.Раковски”.

Нейни ученици са участвали и печелили награди в регионални и национални конкурси за детски рисунки.

От 2011 година е учител по изобразително изкуство в Руски Лицей – София.


Анна Македонска

Анна Македонска

преподавател художествено слово и драматично творчество

Образование и квалификация:

Полувисше: Педагогически институт „Надежда Крупская”, по специалност „Детски и начален учител”, специализация: „Логопед”.

Висше: Киевски държавен институт за изкуство и култура „А. Е. Корнейчук” по специалност „Културно-просветен работник”, специализация: „Драматична режисура”.

Професионален опит:

Дългогодишен учител в музикално училище „Добри Христов” гр. Варна по учебните предмети: техника на говора, художествено слово, пластика на актьора, етика за творци, педагогика за творци в гимназиален курс, с практика като възпитател на деца с дарби в прогимназиален и начален курс.

Нейни възпитаници са лауреати на международни и национални конкурси.

Носител е на отличие от Конгреса на русистите в България – гр. Варна за постановка на руска поезия.

От 2011 г. работи в Руски Лицей - София.

Людмила Молоствова

Людмила Молоствова

преподавател по класически танц

Образование и квалификация:

Полувисше: Държавно хореографско училище в гр. Перм, Русия.

Висше: Пермски институт по култура, факултет „Хореография”, специалност: „Педагог-репетитор”.

Професионален опит:

От 1981 г. до 1988 г. - солистка в Пермски театър за Опера и балет.

Лауреат на конкурса „Студентска пролет” – номинация „Най-добър изпълнител”.

От 1989 г. до 2010 г. работи като педагог-репетитор в Русия и в чужбина.

От 2011 г. е преподавател в Училище за Танцово Изкуство „Галина Уланова” в Руски Лицей - София.


Татяна Мангеина

Татяна Мангеина

учител по английски език

Образование и квалификация:

Висше: Държавен Университет гр. Ужгород, Украйна, романо-германски факултет, магистърска степен. Специалност: филолог, преподавател по английски език и литература.

Полувисше: Държавно музикално училище в гр. Ужгород. Специалност – преподавател по класа пиано и корепетитор.

Професионален опит: дългогодишен учител в прогимназиален етап.

Сертификати от обучения:

„Управление на гнева и контрол на агресивното поведение - „РААБЕ”, 2012.

„Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания и компетентности за оценяване на учениците - „Национален Институт за обучение и квалификация в системата на образование”, 2013.

Мастер – класс, часть проекта „Открытая линия“ – „ Новейшие практики и тенденции преподавания русского языка как иностранного“. Фонд „ Русский мир”, 2013.

Eighth National English Teachers Conference , Cambridge Day, 2014.

Professional Development Sessions – Raise the Standards of ELT ,2015. Longman Pearson

От 2016 г. работи като учител по английски език в Руски Лицей – София.Любомир Симов

Любомир Симов

учител по физкултура

Образование и квалификация:

Висше педагогическо образование – ВИФ “Г.Димитров“.

Притежава UEFA „Про лиценз”.

Професионален опит:

Министерството на младежта и спорта – методист;

УСШ “Възраждане“ - преподавател по футбол;

Треньор по футбол в ДЮШ на ФК „ЦСКА“ – София, ФК „Академик“ –София, ФК „Септември“ – София, ПФК „Левски“ – София;

Треньор по футбол на мъже ФК „Рилски спортист“ – Самоков, ФК „Левски-Спартак“ – София, ФК „Оборище“ – Панагюрище, ФК „Бдин“ – Видин, ПФК „Локомотив“ – Мездра, ПФК „Локомотив“ - Пловдив“, ПФК „Локомотив“ – София, ПФК „Хасково“ – Хасково.

Работил като треньор по футбол в Израел и Италия.

Говори испански, италиански и руски.

От 2015 работи в Руски Лицей – София.Теодора Борисова

Теодора Борисова

учител в начален етап

Образование и квалификация:

Висше образование - Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий“, специалност - „Начална училищна педагогика и чужд език“, професионална квалификация „Педагог, начален учител и начален учител по чужд език“.

Завършени два курса на обучение по европейска програма «Еразъм»: 'Правата на децата' и 'Детска литература'.

Професионален опит:

От 02.12.2013 г. до 11.09.2017 г. – учител в начален етап в 12. СУ «Цар Иван Асен II“ – гр.София;

От 12.09.2017 г. – учител в начален етап в ЧСЕУ «Г.С.Уланова» – гр.София.Евгения Николаева Садовска

Евгения Николаева Садовска

медицинска сестра

Образование и квалификация : АКУШЕРКА

Висше : Бакалавър – „Здравни грижи“.

Следдипломни квалификации: 1. Ръководител на „Здравни грижи“ ;  2. Преподавател по практика в медицински колеж.

Професионален опит: Стаж - 24 години, от тях: 13г. Акушерка в операционна, реанимация, родилна зала и неонатология; 7г. Старша Акушерка в операционен блок и отделение по патология на бременността; 4г. като Медицинска сестра в Детска градина.Анастасия Михайливна Вололовцева

Анастасия Михайливна Вололовцева

учител по човекът и природата, химия, биология и екология

Образование и квалификация

 Висше: Умански държавен педагогически университет « Павло Тичина», Украйна

I специалност – Педагогика на обучението по биология

Степен – Магистър

II специалност – Педагогика на обучението по химия

Степен – Магистър

Одески държавен университет по екология в Украйна

III специалност – Екология и опазване на околната среда

Степен – Магистър

Езици: Руски, Украински.

Професионален опит:

Октомври 2015 – май 2016 инженер по опазване на околната среда в

ЧАО « Лимит плюс» град Николаев, Украйна.

Септември 2016 – май 2018 учител по ЧП, биология и екология  в СОУ гр. Николаев, Украйна.

Награди и отличия: грамоти за участия в конкурса  « Живот на екология» -     1-во място, «Ландшафтен дизайн», «Твоите подаръци Украйна».Яна Владимирова Николова

Яна Владимирова Николова

Учител по китайски език и култура

Образование и квалификация:

Висше: СУ „Свети Климент Охридски“ – гр.София, специалност „Китаистика“

Професионален опит:

Помощен учител по китайски език в Институт Конфуций“ – гр. София от 2018 г. до момента.Кремена Иванова Петкова

Кремена Иванова Петкова

учител по пиано

Образование и квалификация:

Висше: бакалавър, специалност: „Музикална педагогика“, в класа по пиано на проф. Лилия Наумова, професионална квалификация: учител, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

 

Професионален опит:

Повече от 15 години опит като клавирен педагог, учител по музика, художествен ръководител и корепетитор на хор.

От 2019 г. учител по пиано в Руски Лицей - София

 Кристабел Кеворк Закарян

Кристабел Кеворк Закарян

учител по Технологии и предприемачество в 5, 6 и 7 клас

Образование и квалификация:

Висше: ВХТИ – София, специалност „ Течни горива,

 СУ „Св. Климент Охридски“ – химик, учител по химия с ІІ специалност: физика

 

Следдипломни квалификации:

- Педагогика,  специалност: Методика на обучението по химия

- Професионално – квалификационна степен - първа

 

Професионален опит:

10г. и 10 месеца като инженер – химик / технолог/ , около 28 години като учител по химия, човекът и природата, технологии и предприемачество.

 

Награди и отличия:

- ІІ награда от „Съвета по безопасност на движението на децата в София“;

- награда с ученик от 1000 стипендии;

- грамота за отлична подготовка и представяне на учениците в състезанието „ Млад природолюбител“;

- грамота за подготовка на ученик за модул „Талантлив химик“;

- грамота за подготовка и участие на ученици в национален тур на европейския конкурс - форум „Слънчеви училища“;

- грамота за отлично защитена писмена разработка с високи стойности за приложимост на иновационния продукт за модернизиране на българското средно образование.Елена Николаевна Харизанова

Елена Николаевна Харизанова

учител по история и цивилизация

Образование и квалификация:

Висше: магистър, специалност: историк, професионална квалификация: учител по история и обществознание, Лвовски държавен университет, Украйна

Професионален опит: от 1977 г. до 2016 г. учител по история и цивилизация в 73.СУ „Владислав Граматик“, гр.Софиягр. София 1164
кв. Лозенец
ул. Свети Наум № 36
(вход от ул.„Милин камък” срещу входа на Резиденция „Лозенец”)

02/ 865 81 01
0876 775852 В. Стоева
02/ 865 81 01

Приемно време на директора
всеки ден от: 11.00 - 13.00ч.
(по предварително записване)

ballet